ה’ אלהיך בקרבך גיבור יושיע ישיש עליך בשמחה יחריש באהבתו יגיל עליך ברינה׃